Konkursansökan – se till att det blir rätt

På varje lyckat företag går det tio stycken som misslyckas. Hårddraget? Ja, men ändå inte långt ifrån sanningen. Sant är att många företag lyckas skapa någonting som blir framgångsrikt och som fyller en funktion i att man får kunder och blir lönsamma.

Lika sant är att vägen dit kan kantas av bekymmer och att många företag heller aldrig når framgång som en följd av att de hamnar i ekonomiskt obestånd. Något som innebär att man har dragit på sig skulder som vida överskrider de inkomster och tillgångar man har. Vilket i sin tur innebär att man själv lämnar in en konkursansökan – eller att någon av de man är skyldig pengar, borgenärer, väljer att göra det.

Att ansöka om konkurs är något man gör hos Tingsrätten som då utser en konkursförvaltare vars uppgift är att sammanställa alla skulder och alla tillgångar i en bouppteckning. Denne undersöker även möjligheten att göra en företagsrekonstruktion innan – och samma konkursförvaltare är även den som förvaltar egendomen och mäter ut den. Förenklat så handlar det därefter om att se till att alla borgenärer – i den mån det är möjligt – ska få betalt. I en perfekt värld så hade också detta skett, men det är sällan som det inträffar.

Anlita en jurist innan du lämnar in en konkursansökan

I Sverige finns en lag som reglerar vilka borgenärer som ska ha betalt först och den lagen kallas för Förmånsrättslagen. Den stipulerar vilken borgenär som står först i tur, vilket ofta kan handla om vem som har störst skulder. Har man som borgenär en liten skuld – i sammanhanget, alltså – så är det alltså långt ifrån säkert att man får pengar i samband med att en gäldenär begärs i konkurs.

Ett tips i detta är följande: har du lånat ut pengar till ett företag som du inte får tillbaka så kan det finnas ett värde i att först kontakta en jurist. Denne kan kontakta företaget och förhandla om en lösning å dina vägnar. Det kan innebära att du ges en större chans att få tillbaka hela summan – genom exempelvis en avbetalningsplan – eller delar av den – genom att vissa skulder skrivs av. Väljer du att ansöka om konkurs – alltså lämna in en konkursansökan – mot din gäldenär så är det inte säkert att du får tillbaka några pengar överhuvudtaget.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Även företag kan erbjuda laddstationer

Tycker du också det är dags att uppgradera ditt företag? Att göra det möjligt för även elbilarna att laddas på arbetet? Skaffa en laddstation för ditt företag.

I dagens läge vill man vara ett modernt och framgångsrikt företag. Det innebär att man behöver hänga med i svängarna och utvecklas i den takt som världen gör. Nu när allt fler och fler väljer att skaffa elbilar, är det därmed självklart att de ska kunna ladda sina bilar medan de jobbar.

Det är just det som är saken med elbilen. Precis som bensinaren behöver bensin, behöver elbilen el. Man kan inte bara ta ut ett eluttag och ladda den, utan man behöver en laddstation. Det finns allt fler och fler platser som har laddstationer idag. Det är dels företag, men även bostadsrättsföreningar.

Installera en laddstation för ditt företag

Har ni inte redan en laddstation för företag, då är det verkligen på tiden att skaffa det. Det gäller som sagt att hänga med i svängarna. Genom att ha laddstationer är det möjligt för era anställda att ladda bilarna samtidigt som de jobbar. Efter jobb vill man direkt hem och inte behöva leta efter en laddstation.

Ta kontakt med ett företag och be om en offert för köp och installation av laddstationer. Ni väljer själv hur många det ska finnas. Det kommer garanterat bli en sak som uppskattas av era anställda. Vem vet, kanske får ni då anställda som är både gladare och mer effektiva på arbetet. Saker som dessa uppskattas alltid.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Outsourcing av lön en smidig lösning

Finns ingen kontorist som kan ta hand om löner på företaget? Ingen fara, numera finns det outsourcing för lön och dessutom kan man slippa all bokföring.

Transportfirman som Kent ägt de senaste tio åren hade fem åkare. Även Kent körde, om än inte lika mycket som de andra. Hans fru Berit hade tagit hand om allt nödvändigt pappersarbete som löner och bokföring. Men nu hade hon blivit erbjuden ett jobb hon länge velat ha och skulle sluta i firman.

Nu var Kent snabbt tvungen att hitta en lösning på problemet. Men vem kunde han sätta in i företaget med så kort varsel? Det krävdes någon med erfarenhet som var både noggrann och van att arbeta mycket. Han hörde sig för med en annan åkare om hur denne gjorde med sina pappersgöromål.

Outsourcing av lön inget tokigt förslag

Då fick han lära sig om outsourcing av lön. Vilket enkelt översatt innebar att man hyrde ut jobbet till ett företag som arbetade med administrativa tjänster. De var kunniga när det kom till pensioner och liknande och gjorde även bokföring. Något som lät mycket intressant nu när han befann sig i den här situationen.

Kontakten med det rekommenderade företaget blev omtumlande för Kent. Han hade inte haft någon aning om att det var så enkelt. Det fanns inget att fundera på utan han bokade in ett möte med företaget. Där skulle de berätta hur allt fungerade och vad som behövde göras för att komma igång. De skulle skriva avtal och sedan var hans administrativa problem omhändertagna. Läs mer om outsourcing på denna hemsida: outsourcinglön.nu

Få bättre överblick över hela byggnaden med fastighetsautomation

Är du fastighetsägare vill du förmodligen ha så bra koll som möjligt på din fastighet. Med fastighetsautomation får du på ett smidigt sätt en bättre överblick.

Om du är fastighetsägare så är det en hel del som du ständigt behöver ha koll på och kontrollera. Brandsäkerheten i byggnaden ska vara god för att förhindra risk för skada på fastighet och människor.

Inomhustemperaturen ska också hållas på en jämn nivå så att de som vistas i byggnaden ska må bra, samtidigt som driftskostnaderna inte drar iväg allt för mycket. Går någonting sönder behöver det uppmärksammas så att det kan åtgärdas.

Att ha ansvar för en hel fastighet och ständigt ha kontroll över vad som sker i den skulle kännas övermäktigt för de flesta. Om någonting händer i fastigheten så är det du som fastighetsägare som måste ta ansvar för det, och ta konsekvenserna av det. Förmodligen har du outsourcat en del av arbetet till andra aktörer och litar på att de ska göra sitt jobb korrekt.

Centralstyr din fastighet med fastighetsautomation

Vill du själv behålla din överblick över fastigheten men förenkla det för dig kan du utrusta byggnaden med fastighetsautomation. Fastighetsautomation innebär att man använder sig av en internetuppkopplad dator som samlar in och läser av information om byggnaden. Denna dator kan sedan användas för att styra hela byggnaden.

Exempel på sådant som datorn läser av och centralstyr är temperatur, belysning, ventilation, brandsäkerhetssystem och system för inbrottssäkerhet. Genom att installera fastighetsautomation kan energikonsumtionen minskas, säkerheten ökas och trivseln i byggnaden förbättras.

En översättningsbyrå i Stockholm ser till att du skriver vad du menar

Anlita en översättningsbyrå i Stockholm för att formulera texter på dina internationella kunders språk. I affärsvärlden är det viktigt att kommunicera korrekt.

Du som driver ett företag som är verksamt internationellt har säkert märkt att det inte är helt lätt att uttrycka sig på ett språk du inte behärskar. Och att även enkla missar kan få digra konsekvenser. För du minns väl den svenske chef som gjorde bort sig med översättningen av “den enkla människan” i ett TV-sänt uttalande i USA? “the little people” betydde inte riktigt samma sak.

Sådana lärdomar kan bli dyrköpta. Kanske har du själv erfarenhet av att förlora affärer på grund av språkförbistringar? I så fall är du nog ute och letar efter en bra översättningsbyrå. Då kan du först skriva dina texter på ditt trygga modersmål och sedan låta en yrkeskunnig översättare formulera dem på målspråket.

Låt en översättningsbyrå i Stockholm hjälpa dig med viktiga dokument

Särskilt när det är viktiga dokument som kontrakt som ska formuleras, är det angeläget att du är helt säker på att de är korrekt formulerade på språket som används. Juridiskt lingo kan vara nog så komplicerat på svenska, eller hur?

Sannolikt kommer du spara en hel del tid på att låta en översättningsbyrå i Stockholm överföra dina texter till mottagarens språk. Du skriver nämligen betydligt snabbare på svenska (om du har svenska som modersmål) än på något annat språk. Kostnaden för att ta in en extern översättare kan till och med tjänas in på din egen arbetstidsbesparing. Låt detta företag hjälpa dig med översättning: översättningsbyråstockholm.se

Ekonomisk plan för BRF är en grundförutsättning

En ekonomisk plan för BRF är A och O för att föreningen alls ska få bedriva sin verksamhet. Det gäller att ta reda på vad som behövs för att upprätta en sådan.

För att starta er bostadsrättsförening krävs det att ni har gjort en grundlig och realistisk ekonomisk plan. En ekonomisk plan för bostadsrättsförening måste kunna klara sig igenom nålsögat av två oberoende intygsgivare från Boverket. Dessa finns där av två viktiga skäl.

Intygsgivarna på Boverket har att se till att er ekonomiska plan är realistisk. Om ni baserar den på glädjekalkyler kommer både ni och bostadsrättsinnehavare att lida av det i framtiden. Den andra orsaken är att skydda er och era innehavare från vissa personers egenintresse och försök till mygel. Så det är för er egen säkerhet dessa regler är hårda.

Checklista för ekonomisk plan för BRF

  • Aange bostadsrättsföreningens registernummer och firmanamn
  • Beskriv fastigheten (alternativt fastigheterna)
  • Avgör när det är dags för inflyttning samt upplåtelse
  • Värdet av föreningens samtliga fastigheter (om flera)
  • Planerade kostnader för underhåll, tillbyggnad och annat ändringsarbete
  • Övriga kostnader som ligger inom den verksamhet föreningen bedriver
  • Redovisning för hur kostnader ska finansieras
  • Förteckning över löpande utgifter och intäkter
  • Vad driften kostar för bostadsrättsinnehavare (som inte inkluderats i årsavgiften)

Är det någon av rutorna som inte blev ibockad? Saknar ni kunskapen för att genomföra det som behövs? Kan ni övertyga Boverkets intygsgivare att er ekonomiska plan är korrekt och fri från glädjekalkyler och egenmäktigt vinstintresse? Kanske annars lika bra att anlita en kunnig advokatbyrå och be om hjälp.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Boka din företagshälsovård i Varberg

Företagshälsovård i Varberg arbetar aktivt och förebyggande för att eliminera hälsoriskerna du utsätter dig för genom att befinna dig på en arbetsplats. Vänd dig dit om du har problem.

I Varberg finns det många duktiga team som erbjuder företagshälsovård. Skulle du ha problem med din fysiska hälsa, eller den psykiska, kan du få lov att bli undersökt av experter på området. Alla som jobbar inom företagshälsovård i Varberg har stor kunnighet av att utreda och behandla en skada eller annan ohälsa. Du kommer vara i goda händer hela tiden. Det finns läkare sjuksköterskor, psykologer och massörer på plats. I många fall även sjukgymnaster som sysslar med rehabilitering om du varit med om någon skada eller olycka i eller utanför arbetet.

Företagshälsovård sparar pengar åt ditt företag

Sambandet mellan arbetsmiljö och rådande hälsostatus har i vissa fall mycket stor betydelse. Andra gånger spelar det mindre roll. Icke desto mindre kommer det att påverka dig som driver ett företag. Om dina anställda inte mår bra och det är arbetsrelaterat kan du göra någonting åt det.

Slut ett avtal med företagshälsovård i Varberg och du har full kompetens när det gäller att jobba förebyggande med dina anställda. På ett tidigt stadium kan ohälsa spåras och tack vare det kan den också få ett slut innan det bryter ut på fullt allvar och skadar både dig som blivit sjuk och dig som driver ett bolag med många anställda. Alla vill ju vara friska och en frisk person kan göra bra ifrån sig på jobbet.

Publicerat den
Kategoriserat som Hälsa

Tuffa tag när det gäller redovisning i Södertälje

Redovisning Södertälje kan vara just den partnern du söker om du står och stampar med din egen redovisning i Södertälje. Här hittar du kunskap och engagemang på en nivå som passar alla.

Många företagare har inte råd att anställa en person som tar hand om hela deras bokföring och ekonomiska situation. Redovisning Södertälje har en utmärkt tjänst för dig och alla andra stackars människor som bågnar under bördan att göra sådant du tycker är jättejobbigt.

Det kanske är så svårt att du inte vet vad du ska ta dig till. Misströsta inte. Det finns hjälp att få just när det gäller att ta hand om all slags redovisning i Södertälje. Du betalar för de timmar du använder en tjänst, istället för att ha en anställd person som kostar dig månatlig, och i värsta fall har du inte tillräckligt med jobb och inkomst för att klara av det.

Redovisning i Södertälje är ett hett tips

Här kan du få råd och hjälp med så mycket mer än din redovisning. Du kanske vill ha lite expertråd när det gäller skatterådgivning, som oftast är ett resultat av hur du redovisat din ekonomiska situation, det vill säga din redovisning. Du kanske vill ha lite insikt i hur du skulle kunna göra smärre eller större förändringar i ditt bolag.

Ja, det finns alla typer av rådgivning när du tar kontakt med ett företag som sysslar med redovisning. Det är bara att maila eller hälsa på och ta reda på allt du undrar över.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Förnya din tryckta reklam med rollup

Ska ett företag ha ett event eller delta i en mässa, vill man synas och väcka uppmärksamhet. Ett effektfullt sätt är att låta ett tryckeri göra en rollup, en hoprullad bild.

Vissa kallar det en banderoll, och det är alltså en långsmal bildvåd som är hoprullad inuti en kassett. När du eller dina kunder hänger upp den gör den reklam för din verksamhet. Du kan ha den i en butikslokal eller vid ett tillfälligt event. Ett tryckeri kan göra så mycket för dig, och det mesta i den vägen produceras digitalt. Ta kontakt med ett riktigt bra tryckeri så får du reda på vilka olika häftiga trycksaker du kan få. Du blir säkert inspirerad.

Konsten att komma med något nytt

Ni kan till exempel planera en reklamkampanj för en ny produkt som ska introduceras i ert sortiment. En sådan nyhet kan mycket väl presenteras på en rollup. Det gäller för dig att kunna överraska dina kunder och inte enbart köra på samma saker som föregående år. Att ha nya och häftiga trycksaker är en del av att profilera sig som företag. Du kan ha en folder som beskriver dina produkter inklusive den nyhet som är på gång och som du vill erbjuda till dina kunder.
När du har pratat med ditt tryckeri får du säkert fler idéer på vad du kan göra för att öka din försäljning. Man måste påminna kunderna om att man finns och inte förtröttas med detta. En fin folder, en snygg produktmapp eller en rollup hjälper till.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Kontorsinredning snyggt och praktiskt

Vad krävs för den perfekta kontorsmiljön? En fråga som har många svar. Kontorsinredning som används för att imponera på klienter eller som ger personalen en bra arbetsmiljö, vad är bäst?

Knepig fråga. Att involvera personalen när det ska köpas in nya möbler kan vara ett bra sätt att skapa trivsel. Får man själv vara delaktig känns det helt enkelt bra. En positiv aspekt är att det kommer förslag med helt olika synvinklar. Någon ser designen och det vackra. En annan är praktiskt lagd och ser städarnas synpunkt. Någon annan har ont i ryggen och kanske reagerar på att besökarnas möbler är för låga. Samma person kanske pratar en hel del om ergonomisk arbetsmiljö. Sammantaget kan man få en helhetsbild att utgå ifrån, vilket kan leda till ett positivt resultat.

Kontorsinredning på allas villkor

Trivseln på en arbetsplats är viktig. Den gemensamma planeringen kan skapa en bra teamanda och en glädje som kommer sig av att vara delaktig. All den information man samlat ihop. Man bjuder in möbelföretaget till kontoret för att de ska få en egen bild av hur lokalerna ser ut och de får samtidigt ta del av personalens önskemål och idéer.

Fördelen med att vända sig till ett möbelföretag och inte till en affär är att de kan skapa möbler utifrån önskemål. Kanske behövs en annorlunda förvaring. Eller så önskar man en detalj som är minnesvärd och unik. En lockande tanke är att ge designern lite ledtrådar på önskemål och sedan be dem komma tillbaka med en kreativ och bra lösning på kontorsinredning.