DOOH syns överallt

Digital reklam som DOOH har många fördelar. Digital out-of-home är perfekt även när det gäller att informera allmänheten och delge uppdaterade meddelanden. 

I det offentliga finns DOOH överallt, från reklamskyltar i varuhuset till reseföretagens skyltar om avgångstider för tåg och bussar. DOOH är lättillgänglig information som lyser emot allmänheten och det är till stor nytta för konsumenterna. Skyltarna kan också vara dekorativa och locka till inköp eller besök. 

Fördelen med DOOH är att budskapet programmeras i en dator och att sedan flera skärmar kan visa samma sak. Dessutom är det lätt att ändra en tid, ett pris eller en destination. All information från DOOH är uppdaterad och aktuell, och detta med minimalt arbete. 

DOOH i livsmedelsbutiken

Extrapriser kan locka många kunder, och ett meddelande på en stor skylt läses av alla som går förbi. Det är enkelt att både sänka och höja priser, ändra utbud och ge annan information ifall varuhuset har DOOH med många skärmar på olika våningar.

Med DOOH slipper man byta ut skyltar och skrivna plakat, och allt uppdateras direkt. Det sparar både arbetstid och material och det finns inte heller någon förlegad information. En ändring sker enkelt och då syns det direkt på alla skärmar som är anslutna till systemet. 

Flygplatser, vägar och DOOH 

Flygplatser är ett bra exempel på vidsträckta områden där alla som passerar snabbt behöver få rätt information om gate och avgångstid. Där är DOOH en värdefull tillgång, för det finns ingen risk att någon läser en gammal skylt. Ofta är resenärerna stressade, så de behöver snabbt få exakta besked. 

Vid tillfälliga vägarbeten och på olycksplatser används DOOH för att informera trafikanter om att hastigheten är sänkt, att det har skett en olycka eller att det är ett vägarbete som kräver att man byter fil. Stora pilar, stora bokstäver och tydlig information gäller för DOOH.