Därför bör du anlita en redovisningsbyrå i Stockholm – sluta bokföra själv

Du bör självklart låta en redovisningsbyrå i Stockholm jobba för dig. Själv kan du jobba med att utveckla ditt företag istället. Mycket bättre använd tid.

Vilken bransch kan du bäst? Sannolikt den du själv är verksam i. Ändå är det många företagare som väljer att arbeta med redovisning och ekonomi parallellt med den egna verksamheten. Det vill säga, sköta sin egen bokföring. Många gånger är det inte något klokt beslut.

Att ha övergripande koll på företagets ekonomi är självklart varje företagares ansvar. Utan grundläggande ekonomiskt tänkande går det knappast att driva företag framgångsrikt. Men det är skillnad mellan att ha koll på ekonomin och att lägga massor med tid åt att bokföra, redovisa och deklarera åt det egna företaget. Det är tid som hade kunnat användas bättre.

Redovisningsbyrå hjälper dig med det ekonomiska – du sköter ditt företag

Med hjälp av en erfaren redovisningsbyrå kan du som är företagare ägna tid åt det som är din kärnverksamhet. De timmar du tidigare lagt på redovisning och bokföring kan du istället lägga på att utveckla nya produkter eller affärsstrategier för din verksamhet. Den extra posten som redovisningsbyråns arvode innebär i budgeten kommer sannolikt betala sig många gånger om.

Din arbetstid som egenföretagare är nämligen det värdefullaste du har. Eftersom du är hjärnan bakom, och chefen över, firman är det också du som sitter på kraften och kunskapen att utveckla verksamheten i positiv riktning. Detta kan ingen i världen hjälpa dig med. Inte ens en bra redovisningsbyrå – men bokföra åt dig, det kan de.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Bokföring i Stockholm – innan det är för sent

När verksamhetsåret ska sammanfattas i bokslut och årsredovisning inser man ofta att man behöver hjälp. Och hjälp med bokföring hittar du bäst i Stockholm.

Det finns en tid på året då många egenföretagare får fullständig panik. Och det är på vårkanten i samband med att det ska göras bokslut och deklarationen ska skickas in till Skatteverket. Plötsligt blir det extremt påtagligt hur krångligt, svårt och tidskrävande det är med bokföring. Varför kan ingen annan göra det här åt dig?

Ja, varför kan ingen det? Det är en fråga som du själv kan svara på. Faktum är att det finns mängder med redovisningsfirmor eller konsulter som gärna skulle ta på sig uppdraget att sköta din bokföring. På så sätt skulle allt bli klart i tid – och framför allt skulle det även bli helt rätt.

Bokföring med framförhållning

Det är inte särskilt svårt att tänka sig att det är just efter årsskiftet och på våren som googlesökningarna på “bokföring i Stockholm” slår i höjden. Men många skulle rekommendera att inte bara söka hjälp då bosklut och årsredovisning är aktuellt, utan snarare under hela verksamhetsåret.

Att få löpande hjälp med bokföringen kommer att befria dig från stora mängder stress. Inte bara för att du slipper göra någonting som tar väldigt lång tid, du försäkrar dig även om att allt sköts precis enligt reglerna. En sådan trygghet kan vara värt att betala lite extra för. Alternativet, att hamna i klistret med Skatteverket, är inte mycket till alternativ.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Ökad trovärdighet genom en revisor

Sedan man tog bort revisionsplikten för mindre företag så har många av dessa valt bort att anlita en revisor. Det finns några krav för att man som mindre företag ska kunna välja bort en revisor och om vi radar upp dessa nedan så blir det lite enklare att följa. Ett mindre företag i exempelvis Stockholm måste uppfylla minst två av följande kriterier för att kunna välja om huruvida de behöver en revisor eller inte.

 • Man får maximalt ha tre stycken anställda
 • Man måste maximalt har en nettoomsättning som uppgår till tre miljoner kronor
 • Man måste maximalt ha en balans omsättning som når 1.5 miljoner kronor

Där har vi således dessa kriterier och om man ska uppskatta hur många mindre företag som i dagsläget – sedan revisionsplikten avskaffades – så handlar det om drygt 90%. Väldigt många, som man ser. Det som man dock missar i att välja bort en revisor är något som inte många tänker på och om vi här kortfattat beskriver detta så handlar det om att en revisor fungerar som ett slags bollplank till företaget.

Man hittar lösningar på olika problem, man kommer med strategiska råd, man ser brister i system och rutiner och man ger detaljerad rådgivning om verksamheten och eventuella förbättringar kring denna. Dessutom så får man genom att anlita en revisor också en slags trovärdighet som företag och det här ska vi beskriva lite närmare. Genom att man som företag – även ett mindre sådant som uppfyllt två av tre av ovan nämnda punkter – anlitar en revisor så får man också en kvalitetsstämpel på sin redovisning. En stämpel som kan leda till att framtida affärer och affärskontakter ser att företaget är seriöst och att inga oegentligheter kring exempelvis bokföringen finns.

Kort sagt, genom att anlita en revisor så skaffar man sig en stämpel av att bedriva en seriös verksamhet och detta kan vara väldigt viktigt sett ur ett rent affärsperspektiv – detta kanske speciellt i Stockholm där man egentligen har en hög konkurrens oavsett vilket område eller bransch man är verksam inom.

Billiga priser i dagsläget

Att man tog bort revisionsplikten för mindre företag har också gjort att många revisorer som förr hade många uppdrag i dagsläget – av naturliga skäl – sett en markant minskning gällande detta. För att få nya- eller behålla sina befintliga kunder så måste man som revisor erbjuda lite lägre taxa än vad man arbetade för innan denna revisionsplikt avskaffades.

Som mindre företag så har man således i och med detta ett utmärkt förhandlingsläge då det kommer till priset. Man köper sig den nödvändiga trovärdigheten, man får värdefulla tips och information och man får allt detta till ett väldigt förmånligt pris i dagsläget.

Vi råder alla företag att överväga att anlita en revisor – oavsett om man har sin verksamhet i Stockholm eller någon annanstans och oavsett storlek på denna. Det beslutet kommer man att tjäna på i slutändan.

Mer info kring en revisor kan du hitta här: redovisningsfirmastockholm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Ekonomisk plan för BRF är en grundförutsättning

En ekonomisk plan för BRF är A och O för att föreningen alls ska få bedriva sin verksamhet. Det gäller att ta reda på vad som behövs för att upprätta en sådan.

För att starta er bostadsrättsförening krävs det att ni har gjort en grundlig och realistisk ekonomisk plan. En ekonomisk plan för bostadsrättsförening måste kunna klara sig igenom nålsögat av två oberoende intygsgivare från Boverket. Dessa finns där av två viktiga skäl.

Intygsgivarna på Boverket har att se till att er ekonomiska plan är realistisk. Om ni baserar den på glädjekalkyler kommer både ni och bostadsrättsinnehavare att lida av det i framtiden. Den andra orsaken är att skydda er och era innehavare från vissa personers egenintresse och försök till mygel. Så det är för er egen säkerhet dessa regler är hårda.

Checklista för ekonomisk plan för BRF

 • Aange bostadsrättsföreningens registernummer och firmanamn
 • Beskriv fastigheten (alternativt fastigheterna)
 • Avgör när det är dags för inflyttning samt upplåtelse
 • Värdet av föreningens samtliga fastigheter (om flera)
 • Planerade kostnader för underhåll, tillbyggnad och annat ändringsarbete
 • Övriga kostnader som ligger inom den verksamhet föreningen bedriver
 • Redovisning för hur kostnader ska finansieras
 • Förteckning över löpande utgifter och intäkter
 • Vad driften kostar för bostadsrättsinnehavare (som inte inkluderats i årsavgiften)

Är det någon av rutorna som inte blev ibockad? Saknar ni kunskapen för att genomföra det som behövs? Kan ni övertyga Boverkets intygsgivare att er ekonomiska plan är korrekt och fri från glädjekalkyler och egenmäktigt vinstintresse? Kanske annars lika bra att anlita en kunnig advokatbyrå och be om hjälp.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Tuffa tag när det gäller redovisning i Södertälje

Redovisning Södertälje kan vara just den partnern du söker om du står och stampar med din egen redovisning i Södertälje. Här hittar du kunskap och engagemang på en nivå som passar alla.

Många företagare har inte råd att anställa en person som tar hand om hela deras bokföring och ekonomiska situation. Redovisning Södertälje har en utmärkt tjänst för dig och alla andra stackars människor som bågnar under bördan att göra sådant du tycker är jättejobbigt.

Det kanske är så svårt att du inte vet vad du ska ta dig till. Misströsta inte. Det finns hjälp att få just när det gäller att ta hand om all slags redovisning i Södertälje. Du betalar för de timmar du använder en tjänst, istället för att ha en anställd person som kostar dig månatlig, och i värsta fall har du inte tillräckligt med jobb och inkomst för att klara av det.

Redovisning i Södertälje är ett hett tips

Här kan du få råd och hjälp med så mycket mer än din redovisning. Du kanske vill ha lite expertråd när det gäller skatterådgivning, som oftast är ett resultat av hur du redovisat din ekonomiska situation, det vill säga din redovisning. Du kanske vill ha lite insikt i hur du skulle kunna göra smärre eller större förändringar i ditt bolag.

Ja, det finns alla typer av rådgivning när du tar kontakt med ett företag som sysslar med redovisning. Det är bara att maila eller hälsa på och ta reda på allt du undrar över.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Ta experthjälp med ekonomisk förvaltning

Det kan vara tufft att veta var man ska börja renoveringsjobben i en bostadsförening. Stora ytor behöver fixas, det kan gälla garage eller grönytor. Att göra budget kan vara besvärligt.

De boende klagar på allt som borde åtgärdas, och när man väl reparerar på ett ställe, finns det andra som vill ha gjort samma sak. Det är ett evigt pussel att få pengarna att räcka. De som väljs in i styrelsen för en bostadsrättsförening gör det ofta i egenskap av fastighetskunniga, men det är en helt annan sak att ha ansvar för ett helt bostadsområde. Det behövs en plan, och den utformas bäst i samråd med proffs på ekonomisk förvaltning.

Ett ordentligt inflyt på pengar

Det är ofta de små ekonomiska procedurerna och rutinerna som gör att det kommer pengar i kassan. Man kan höja hyrorna, och framför allt bör man bevaka att alla hyresgästerna betalar i tid. Utestående fordringar gör ingen glad, men man måste ha en påminnelserutin för det. Likaså kan det finnas avdrag man har rätt till, och det kan en revisor svara på. Man kan också söka bidrag eller få förmånligare bankvillkor, men det kommer inte automatiskt, utan det kräver en aktiv insats.

En firma för ekonomisk förvaltning har ett nätverk av proffs på alla dessa sakerna, så du kan i princip lämna ifrån dig hela bokföringen och budgeteringen, så får du hjälp med det du behöver. Det finns revisorer, jurister, byggnadsexperter och annat fackfolk som mer än gärna ställer upp och ger sina bästa tips. Läs mer om ekonomisk förvaltning på denna sida: ekonomiskförvaltning.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Digitalisera bokföringen

Bokföring och redovisning kan förenklas betydligt genom att man sköter allt på ett modernare sätt. Med en digital redovisningsbyrå bakom dig kan allt krut läggas på kärnverksamheten.

Oavsett storlek på företaget kan betydande vinster göras genom att sköta redovisningen digitalt. Med en bra redovisningsbyrå i ryggen så försvinner oron över att göra kostsamma misstag. Huvudvärken du lätt får från affärsjuridiken och skatteverket försvinner samtidigt på ett smidigt sätt.

En digital bokföring kan idag skötas enkelt både från datorn och mobilen. För den mindre firman kan det vara skönt att ha kunnig expertis till hands för hjälp med juridik och finansiell rådgivning. Fördelarna med en bra redovisningsbyrå är även möjligheterna till att maximera skattemässiga fördelar och minska kostnader i företaget. Digital bokföring har många fördelar.

Olika tjänster

Alla företag är olika och vikten av att anpassa tjänsterna för just ditt företag är viktigt. Några exempel på områden och fördelar kan vara:

 • Kunna komma åt allt smidigt från dator och telefon.
 • Rådgivning och hjälp med skatteregler.
 • Affärsjuridiken, gör avtal rätt och enkelt.
 • Fakturering och scanning av desamma.
 • Kvittohantering direkt i appen.
 • Personaladministration.

Att ha allt samlat på molnet och tillgängligt var du än är, med vilken enhet som än önskas gör att du alltid kan ha möjlighet att sköta redovisningen även på resande fot. Fördelarna är som sagt många och anpassningsbara för just ditt företag.

Gör det enkelt och undvika tråkiga överraskningar från skatteverket och missa inte avdrag, tidsgränser, momsrapporter, fakturering och allt annat som kan skötas helt i bakgrunden medans du gör det du vill göra med företaget.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi