Om oss

Vår ambition med den här sidan är att sänka trösklarna för företagande. Vi upplever att många sitter på idéer och drömmar, men som har svårt att förvandla dessa till konkreta handlingar. Är det svårt att driva ett företag? Ja, men det är långt ifrån omöjligt. Vi vill visa hur man ska tänka, vilka misstag som är vanliga – och hur man undviker dessa – samt försöka att, baserat på våra egna erfarenheter, skapa en enklare väg för dig.

På den här sidan kommer vi även att fokusera mycket på det befintliga företaget. Hur kan du ta nästa steg? Vilka hjälpmedel kan ta dig vidare och hur kan du möta konkurrensen på ett bättre sätt? Marknadsföring är något som vi verkligen brinner för och vi vet hur mycket rätt sådan kan betyda. Vi vet även vilket svart hål fel typ av marknadsföring kan innebära. Ett svart hål dit man bara kastar pengar och aldrig får något i retur. Med dagens digitala landskap så finns det oerhörda möjligheter att, för en billig peng, profilera sig och hitta helt nya affärsområden och kunder. Vi ska visa hur.

Den stora svårigheten med att driva företag är att det tar tid. Alla saker tar tid och kräver arbete. Det är skillnaden mellan att vara anställd och att vara den som anställer. Vi ska försöka peka på varför det kan vara en investering att skaffa sig externa partners för exempelvis bokföring, redovisning och andra ekonomiska detaljer som måste skötas i enlighet med svenska lagar och regler. Många väljer att sköta detta på egen hand. Det är fullt möjligt, men i längden så är det sällan en lukrativ lösning. Detta ska vi titta närmare på.

Vi ska ge dig ny luft under vingarna, ingjuta lite mod i dig och få dig att ta steget att testa om din idé håller. Vad är det värsta som kan hända? Med rätt planering och med rätt rådgivning så kommer du att lyckas. Allt detta får du här, helt gratis. Välkommen!