Ökad trovärdighet genom en revisor

Sedan man tog bort revisionsplikten för mindre företag så har många av dessa valt bort att anlita en revisor. Det finns några krav för att man som mindre företag ska kunna välja bort en revisor och om vi radar upp dessa nedan så blir det lite enklare att följa. Ett mindre företag i exempelvis Stockholm måste uppfylla minst två av följande kriterier för att kunna välja om huruvida de behöver en revisor eller inte.

  • Man får maximalt ha tre stycken anställda
  • Man måste maximalt har en nettoomsättning som uppgår till tre miljoner kronor
  • Man måste maximalt ha en balans omsättning som når 1.5 miljoner kronor

Där har vi således dessa kriterier och om man ska uppskatta hur många mindre företag som i dagsläget – sedan revisionsplikten avskaffades – så handlar det om drygt 90%. Väldigt många, som man ser. Det som man dock missar i att välja bort en revisor är något som inte många tänker på och om vi här kortfattat beskriver detta så handlar det om att en revisor fungerar som ett slags bollplank till företaget.

Man hittar lösningar på olika problem, man kommer med strategiska råd, man ser brister i system och rutiner och man ger detaljerad rådgivning om verksamheten och eventuella förbättringar kring denna. Dessutom så får man genom att anlita en revisor också en slags trovärdighet som företag och det här ska vi beskriva lite närmare. Genom att man som företag – även ett mindre sådant som uppfyllt två av tre av ovan nämnda punkter – anlitar en revisor så får man också en kvalitetsstämpel på sin redovisning. En stämpel som kan leda till att framtida affärer och affärskontakter ser att företaget är seriöst och att inga oegentligheter kring exempelvis bokföringen finns.

Kort sagt, genom att anlita en revisor så skaffar man sig en stämpel av att bedriva en seriös verksamhet och detta kan vara väldigt viktigt sett ur ett rent affärsperspektiv – detta kanske speciellt i Stockholm där man egentligen har en hög konkurrens oavsett vilket område eller bransch man är verksam inom.

Billiga priser i dagsläget

Att man tog bort revisionsplikten för mindre företag har också gjort att många revisorer som förr hade många uppdrag i dagsläget – av naturliga skäl – sett en markant minskning gällande detta. För att få nya- eller behålla sina befintliga kunder så måste man som revisor erbjuda lite lägre taxa än vad man arbetade för innan denna revisionsplikt avskaffades.

Som mindre företag så har man således i och med detta ett utmärkt förhandlingsläge då det kommer till priset. Man köper sig den nödvändiga trovärdigheten, man får värdefulla tips och information och man får allt detta till ett väldigt förmånligt pris i dagsläget.

Vi råder alla företag att överväga att anlita en revisor – oavsett om man har sin verksamhet i Stockholm eller någon annanstans och oavsett storlek på denna. Det beslutet kommer man att tjäna på i slutändan.

Mer info kring en revisor kan du hitta här: redovisningsfirmastockholm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi