Få bättre överblick över hela byggnaden med fastighetsautomation

Är du fastighetsägare vill du förmodligen ha så bra koll som möjligt på din fastighet. Med fastighetsautomation får du på ett smidigt sätt en bättre överblick.

Om du är fastighetsägare så är det en hel del som du ständigt behöver ha koll på och kontrollera. Brandsäkerheten i byggnaden ska vara god för att förhindra risk för skada på fastighet och människor.

Inomhustemperaturen ska också hållas på en jämn nivå så att de som vistas i byggnaden ska må bra, samtidigt som driftskostnaderna inte drar iväg allt för mycket. Går någonting sönder behöver det uppmärksammas så att det kan åtgärdas.

Att ha ansvar för en hel fastighet och ständigt ha kontroll över vad som sker i den skulle kännas övermäktigt för de flesta. Om någonting händer i fastigheten så är det du som fastighetsägare som måste ta ansvar för det, och ta konsekvenserna av det. Förmodligen har du outsourcat en del av arbetet till andra aktörer och litar på att de ska göra sitt jobb korrekt.

Centralstyr din fastighet med fastighetsautomation

Vill du själv behålla din överblick över fastigheten men förenkla det för dig kan du utrusta byggnaden med fastighetsautomation. Fastighetsautomation innebär att man använder sig av en internetuppkopplad dator som samlar in och läser av information om byggnaden. Denna dator kan sedan användas för att styra hela byggnaden.

Exempel på sådant som datorn läser av och centralstyr är temperatur, belysning, ventilation, brandsäkerhetssystem och system för inbrottssäkerhet. Genom att installera fastighetsautomation kan energikonsumtionen minskas, säkerheten ökas och trivseln i byggnaden förbättras.