Outsourcing av lön en smidig lösning

Finns ingen kontorist som kan ta hand om löner på företaget? Ingen fara, numera finns det outsourcing för lön och dessutom kan man slippa all bokföring.

Transportfirman som Kent ägt de senaste tio åren hade fem åkare. Även Kent körde, om än inte lika mycket som de andra. Hans fru Berit hade tagit hand om allt nödvändigt pappersarbete som löner och bokföring. Men nu hade hon blivit erbjuden ett jobb hon länge velat ha och skulle sluta i firman.

Nu var Kent snabbt tvungen att hitta en lösning på problemet. Men vem kunde han sätta in i företaget med så kort varsel? Det krävdes någon med erfarenhet som var både noggrann och van att arbeta mycket. Han hörde sig för med en annan åkare om hur denne gjorde med sina pappersgöromål.

Outsourcing av lön inget tokigt förslag

Då fick han lära sig om outsourcing av lön. Vilket enkelt översatt innebar att man hyrde ut jobbet till ett företag som arbetade med administrativa tjänster. De var kunniga när det kom till pensioner och liknande och gjorde även bokföring. Något som lät mycket intressant nu när han befann sig i den här situationen.

Kontakten med det rekommenderade företaget blev omtumlande för Kent. Han hade inte haft någon aning om att det var så enkelt. Det fanns inget att fundera på utan han bokade in ett möte med företaget. Där skulle de berätta hur allt fungerade och vad som behövde göras för att komma igång. De skulle skriva avtal och sedan var hans administrativa problem omhändertagna. Läs mer om outsourcing på denna hemsida: outsourcinglön.nu

Få bättre överblick över hela byggnaden med fastighetsautomation

Är du fastighetsägare vill du förmodligen ha så bra koll som möjligt på din fastighet. Med fastighetsautomation får du på ett smidigt sätt en bättre överblick.

Om du är fastighetsägare så är det en hel del som du ständigt behöver ha koll på och kontrollera. Brandsäkerheten i byggnaden ska vara god för att förhindra risk för skada på fastighet och människor.

Inomhustemperaturen ska också hållas på en jämn nivå så att de som vistas i byggnaden ska må bra, samtidigt som driftskostnaderna inte drar iväg allt för mycket. Går någonting sönder behöver det uppmärksammas så att det kan åtgärdas.

Att ha ansvar för en hel fastighet och ständigt ha kontroll över vad som sker i den skulle kännas övermäktigt för de flesta. Om någonting händer i fastigheten så är det du som fastighetsägare som måste ta ansvar för det, och ta konsekvenserna av det. Förmodligen har du outsourcat en del av arbetet till andra aktörer och litar på att de ska göra sitt jobb korrekt.

Centralstyr din fastighet med fastighetsautomation

Vill du själv behålla din överblick över fastigheten men förenkla det för dig kan du utrusta byggnaden med fastighetsautomation. Fastighetsautomation innebär att man använder sig av en internetuppkopplad dator som samlar in och läser av information om byggnaden. Denna dator kan sedan användas för att styra hela byggnaden.

Exempel på sådant som datorn läser av och centralstyr är temperatur, belysning, ventilation, brandsäkerhetssystem och system för inbrottssäkerhet. Genom att installera fastighetsautomation kan energikonsumtionen minskas, säkerheten ökas och trivseln i byggnaden förbättras.

Ekonomisk plan för BRF är en grundförutsättning

En ekonomisk plan för BRF är A och O för att föreningen alls ska få bedriva sin verksamhet. Det gäller att ta reda på vad som behövs för att upprätta en sådan.

För att starta er bostadsrättsförening krävs det att ni har gjort en grundlig och realistisk ekonomisk plan. En ekonomisk plan för bostadsrättsförening måste kunna klara sig igenom nålsögat av två oberoende intygsgivare från Boverket. Dessa finns där av två viktiga skäl.

Intygsgivarna på Boverket har att se till att er ekonomiska plan är realistisk. Om ni baserar den på glädjekalkyler kommer både ni och bostadsrättsinnehavare att lida av det i framtiden. Den andra orsaken är att skydda er och era innehavare från vissa personers egenintresse och försök till mygel. Så det är för er egen säkerhet dessa regler är hårda.

Checklista för ekonomisk plan för BRF

  • Aange bostadsrättsföreningens registernummer och firmanamn
  • Beskriv fastigheten (alternativt fastigheterna)
  • Avgör när det är dags för inflyttning samt upplåtelse
  • Värdet av föreningens samtliga fastigheter (om flera)
  • Planerade kostnader för underhåll, tillbyggnad och annat ändringsarbete
  • Övriga kostnader som ligger inom den verksamhet föreningen bedriver
  • Redovisning för hur kostnader ska finansieras
  • Förteckning över löpande utgifter och intäkter
  • Vad driften kostar för bostadsrättsinnehavare (som inte inkluderats i årsavgiften)

Är det någon av rutorna som inte blev ibockad? Saknar ni kunskapen för att genomföra det som behövs? Kan ni övertyga Boverkets intygsgivare att er ekonomiska plan är korrekt och fri från glädjekalkyler och egenmäktigt vinstintresse? Kanske annars lika bra att anlita en kunnig advokatbyrå och be om hjälp.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Boka din företagshälsovård i Varberg

Företagshälsovård i Varberg arbetar aktivt och förebyggande för att eliminera hälsoriskerna du utsätter dig för genom att befinna dig på en arbetsplats. Vänd dig dit om du har problem.

I Varberg finns det många duktiga team som erbjuder företagshälsovård. Skulle du ha problem med din fysiska hälsa, eller den psykiska, kan du få lov att bli undersökt av experter på området. Alla som jobbar inom företagshälsovård i Varberg har stor kunnighet av att utreda och behandla en skada eller annan ohälsa. Du kommer vara i goda händer hela tiden. Det finns läkare sjuksköterskor, psykologer och massörer på plats. I många fall även sjukgymnaster som sysslar med rehabilitering om du varit med om någon skada eller olycka i eller utanför arbetet.

Företagshälsovård sparar pengar åt ditt företag

Sambandet mellan arbetsmiljö och rådande hälsostatus har i vissa fall mycket stor betydelse. Andra gånger spelar det mindre roll. Icke desto mindre kommer det att påverka dig som driver ett företag. Om dina anställda inte mår bra och det är arbetsrelaterat kan du göra någonting åt det.

Slut ett avtal med företagshälsovård i Varberg och du har full kompetens när det gäller att jobba förebyggande med dina anställda. På ett tidigt stadium kan ohälsa spåras och tack vare det kan den också få ett slut innan det bryter ut på fullt allvar och skadar både dig som blivit sjuk och dig som driver ett bolag med många anställda. Alla vill ju vara friska och en frisk person kan göra bra ifrån sig på jobbet.

Publicerat den
Kategoriserat som Hälsa